Влизане

Регистриране

Вашите лични данни ще бъдат използвани, за да улеснят взаимодействието ви с този уебсайт, за управление на достъпа до вашия профил/акаунт и за други цели, описани в нашата политика на поверителност.

Условия за ползване и правила на сайта

Преглед

Този сайт (www.lunchbox.eu) се управлява от ВИА КОНСЕПТ, ЕООД. В целия сайт термините „ние“, „нас“ и „нашата“ се отнасят до ВИА КОНСЕПТ, ЕООД. ВИА КОНСЕПТ, ЕООД е със седалище и адрес на управление в България, гр. София 1000, бул. Хр. Ботев 28, офис 9, ет. 6. ВИА КОНСЕПТ управлява и поддържа сайта www.lunchbox.eu (уебсайт, сайт) включително цялата информация, инструменти и услуги, достъпни от този сайт от вас, като потребител, при условие, че приемете всички посочени тук условия, политики, правила и пояснения.

Чрез посещение на нашия сайт и/или закупуване на нещо от нас, вие се ангажирате с нашата „услуга“ и се съгласявате да спазвате следните правила и условия („Общи условия“, „Условия“), включително и допълнителните условия и правила посочени тук и/или достъпни чрез хипервръзка. Тези Общи условия важат за всички потребители на сайта, включително и без ограничение за потребителите, които разглеждат сайта през избрания от тях браузър, доставчици, клиенти, търговци и/или сътрудници на съдържание.

Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване, преди да продължите с присъствието си в нашия уебсайт или да използвате нашия уебсайт. С достъпа до или използването на която и да е част от сайта, вие се съгласявате с настоящите Общи условия. Ако не сте съгласни с всички условия посочени тук или в прикачена хипервръзка, то може да нямате достъп до уебсайта или да не можете да използвате някои услуги на сайта. Ако тези Общи условия се считат за оферта, то приемането им е изрично ограничено до тези Общи условия.

Всички нови функции или инструменти, които се добавят към този сайт и електронен магазин също са предмет на Общите условия. Можете да преглеждате най-актуалната версия на Общите условия по всяко време на тази страница. Ние си запазваме правото да актуализираме, променяме или заместваме някоя част от настоящите Условия за ползване, като публикуваме актуализации и/или промени в нашия уебсайт. Ваше задължение е периодично да проверявате тази страница за промени. Продължаването на използването или достъпа до уебсайта след публикуването на всички промени представлява приемане на тези промени.

ПРАВИЛА ЗА ДОСТАВКА

За всички въпроси относнно:

  • Време за обработка на поръчките
  • Куриерски фирми
  • Начини на плащане:
  • Международни поръчки
  • Проследяване на поръчката
  • Цена доставката
  • Неналични продукти
  • Връщане на продукт
  • Възстановяване на сумата
  • Разходите за доставка при връщане на продукти

прочетете Политиката за доставка и връщане


СИГУРНОСТ НА САЙТА

Плащанията през този сайт са защитени чрез сигурна криптирана връзка и чрез сигурната платежна система PayPal. На сайта е инсталиран SSL сертификат за по-добра сигурност на вашето присъствие в него.

УСЛОВИЯ НА САЙТА

Като се съгласявате с настоящите Условия за ползване, Вие декларирате, че сте навършили 18 години или сте на възраст, на която във вашата държавата е позволено да използвате този сайт, дори и да сте непълнолетни. Не можете да използвате нашите продукти за незаконни или неоторизирани цели, нито пък, при използването на Услугата, да нарушавате законите, включително, но не само, закони за авторското право. Не трябва да изпращате червеи, вируси или кодове с разрушителен характер. Нарушаването на някое от условията ще доведе до незабавно прекратяване на услугите от сайта.

Общи условия


Ние си запазваме правото да откажем услугата на всеки, по някаква причина, по всяко време.

Вие разбирате, че вашите данни (без да се включва информация за кредитната карта) може да бъде прехвърлено некриптирано и включва (а) предаване по различни мрежи; и б) промени за съответствие и адаптиране към техническите изисквания на свързващите мрежи или устройства.

Информацията за кредитната карта винаги е шифрована по време на прехвърляне по мрежи.

Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или експлоатирате която и да е част от Услугата, ползването на Услугата или достъп до Услугата или друг контакт на уебсайта, чрез който се предоставя услугата, без изрично писмено разрешение от нас.

Заглавията, използвани в настоящото споразумение, са включени само за удобство и няма да ограничават или по друг начин да се отразят на тези условия.

Точност, пълнота и своевременност на информацията


Ние не носим отговорност, ако информацията, предоставена на този сайт, не е точна, пълна или актуална. Материалите на този сайт се предоставят само за обща информация и не трябва да се възприема като единствен източник и основа за вземане на решения, без да се консултирате първични, по-точни, по-пълни или съвременни източници на информация. Всяко използване на материалите на този сайт е на ваш собствен риск. Този сайт може да съдържа информация, която не е осъвременена. Ние си запазваме правото да променяме съдържанието на този сайт по всяко време, но нямаме задължение да актуализираме информация на нашия сайт. Вие се съгласявате, че е ваша отговорност да наблюдавате промените в нашия сайт и да я използвате като един от източниците ви за информация, но не единствен за вземане на решения.

Промяна на услугата и цените


Цените на нашите продукти подлежат на промяна без предизвестие. Ние си запазваме правото по всяко време да променим или прекратим Услугата (или която и да е част или съдържание от нея) без предизвестие. Ние няма да носим отговорност пред Вас или трета страна за промени (включително промяна на цената), спиране или прекратяване на Услугата.

Продукти или услуги (ако е приложимо)


Някои продукти или услуги могат да бъдат достъпни изключително и само онлайн чрез уебсайта. Тези продукти или услуги могат да имат ограничени количества и подлежат на връщане или размяна само съгласно правилата ни за връщане. Ние правим всичко възможно, за да покажем по-точно цветовете и изображенията на нашите продукти, които виждате в магазина. Не можем да гарантираме, че дисплеят, на който и да е цветен монитор ще бъде точен и ще показва коректно цветовете. Ние си запазваме правото, но не сме длъжни да ограничаваме продажбите на нашите продукти или Услуги на никое лице, географски регион или юрисдикция. Ние можем да упражняваме това право за всеки отделен случай. Ние си запазваме правото да ограничаваме количествата на всички продукти или услуги, които предлагаме. Всички описания на продукти или ценообразуване на продукти подлежат на промяна по всяко време без предизвестие, по наша преценка. Ние си запазваме правото да преустановим предлагането на всеки продукт по всяко време. Ние не гарантираме, че качеството на всички продукти, услуги, информация или друг материал, закупен или получен от вас, ще отговаря на вашите очаквания. Не гарантираме, че всички грешки в Услугата ще бъдат отстранени.

Точност на информацията


Вие се съгласявате да предоставите точни и коректни данни, за да може коректно да се обработят и доставят закупените от вас продукти. Вие се съгласявате да актуализирате своевременно профила си и друга информация, включително имейл адреса и телефонния си номер, така че да можем да изпълним поръчката Ви и да се свържем с Вас, ако е необходимо.

Връзки/Линкове към трети страни


Някое съдържание, продукти и услуги, достъпни чрез нашата услуга, могат да включват материали от трети страни. Линковете към трети страни на този сайт могат да ви насочват към уебсайтове на трети страни, които не са свързани с нас. Ние не носим отговорност за разглеждането или оценяването на съдържанието или точността и ние не гарантираме и няма да носим отговорност за материали, продукти, услуги, политики или уебсайтове на трети страни. Ние не носим отговорност за каквито и да е вреди или щети, свързани с покупката или използването на стоки, услуги, ресурси, съдържание или други транзакции, извършени във връзка с уебсайтове на трети страни. Моля, прегледайте внимателно правилата и практиките на третата страна и се уверете, че ги разбирате, преди да направите каквато и да е транзакция. Жалбите, твърденията, опасенията или въпросите относно продуктите на трета страна трябва да бъдат насочени към третата страна.

Коментари на потребителя, обратна връзка и други представения


Ако по наше искане изпратите конкретни изявления (например заявки за участие в конкурс) или без да сме поискали от вас, вие ни изпратите творчески идеи, предложения, планове или други материали, независимо дали онлайн, по електронна поща, по пощата или по друг начин („коментари“), вие се съгласявате, че ние можем по всяко време без ограничения да редактираме, копирате, публикуваме, разпространяваме, превеждате и по друг начин използваме информацията, която сте ни изпратили.

Ние не сме задължени по никакъв начин (1) да пазим вашите коментари като поверителни; (2) да заплащаме обезщетение за направени от вас коментари, предложения и идеи или (3) да отговаряме на направени коментари, предложения и идеи.

Ние може, но нямаме задължение да наблюдаваме, редактираме или премахваме съдържание, което определяме по свое усмотрение като незаконно, обидно, заплашително, клеветническо, неприлично, обидно, или по друг начин нежелателни действия, които нарушават интелектуалната собственост на която и да е страна или съгласно тези Условия за ползване.

Вие се съгласявате, че вашите коментари няма да нарушават каквото и да е право на трета страна, включително авторско право, търговска марка, лична информация, личност или друго лично или патентно право. Вие също се съгласявате, че Вашите коментари няма да съдържат клеветнически или други незаконни, злоумишлени или нецензурни материали или да съдържат компютърен вирус или друг злонамерен софтуер, който по някакъв начин може да засегне работата на Услугата или свързания с нея уебсайт. Не можете да използвате фалшив имейл адрес, да се представяте за някой друг освен за себе си или по друг начин да заблуждавате както нас така и трети страни по отношение на източника на коментарите. Вие носите цялата отговорност за коментарите, които правите и за тяхната точност. Ние не поемаме никаква отговорност и не поемаме отговорност за коментари, публикувани от вас или от трета страна.

Лична информация


Вашата лична информация при взаимодействие с нашия сайт се регулира от нашата Декларация за поверителност.

Грешки, неточности и пропуски


Понякога може да има информация на нашия сайт или в Услугата, която съдържа печатни грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до описанията на продуктите, ценообразуването, промоциите, офертите, таксите за доставка на продуктите, времето за доставка и наличности. Ние си запазваме правото да коригираме грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информация или да анулираме поръчки, ако някоя информация в Услугата или Сайта е неточна, без предварително уведомление (включително след като сте изпратили поръчката си). Ние не поемаме задължение да актуализираме, изменяме или изясняваме информацията в Услугата или на сайта без ограничение, включително информация за цената, освен ако това не се изисква от закона. Не сме задължени да посочваме конкретна дата за актуализиране или опресняване, на Услугата или на уебсайта, за да указваме, че информацията в Услугата или на уебсайта е променена или актуализирана.

Забрани


В допълнение към други забрани, посочени в Общите условия, вие нямате право да използвате сайта или неговото съдържание: (a) за незаконна цел; б) да агитирате други лица да извършват или да участват в незаконни действия; (в) да нарушавате международни, федерални, провинциални или държавни разпоредби, правила, закони или местни наредби; г) да нарушавате нашите права на интелектуална собственост или правата на интелектуална собственост на други лица; д) да обиждате, наранявате, оскърбявате, накърнявате, клеветничите, сплашвате или дискриминирате на основание пол, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, национален произход или увреждане; е) да представяте невярна или подвеждаща информация; ж) да качвате или пренасяте вируси или друг вид злонамерен код, който ще бъде или може да бъде използван по какъвто и да е начин, така че да засегне функционалността или работата на Услугата, или на сайта, други уебсайтове или интернет; з) да събирате или проследявате личната информация на други лица; (i) спам, опит за измама, дейта скрапинг; й) за нецензурни или неморални цели; или (к) намеса или заобикаляне защитните елементи на Услугата или свързания с нея уебсайт, други уебсайтове или Интернет. Ние си запазваме правото да прекратим използването на Услугата или на сайта в случай на констатиране на някоя от забраните.

Отказ от гаранции и ограничаване на отговорността


Ние не гарантираме, че използването на нашите услуги ще бъде непрекъснато, вечно, сигурно или без грешки. Ние не гарантираме, че резултатите, които могат да бъдат получени от използването на услугата, ще бъдат точни или надеждни. Вие се съгласявате, че от време на време можем да прекъсваме услугата за неопределен период от време или да прекратим услугата по всяко време без предупреждение за вас. Вие изрично се съгласявате, че ползването или невъзможността да използвате услугата е на ваш риск. Услугата и всички продукти и услуги, предоставени Ви чрез услугата, са (с изключение на изрично упоменатите от нас) предоставени „както е“ и „налични“ за ваша употреба, без никакви гаранции или условия от всякакъв вид, включително всички подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, търговско качество, годност за определена цел.

В никакъв случай ВИА КОНСЕПТ, нашите директори, служители, контрагенти, стажанти, доставчици, доставчици на услуги или лицензодатели не носят отговорност за каквито и да е повреди, загуби, иск или каквито и да е преки, косвени, случайни, наказателни, или последващи вреди от всякакъв вид, включително, без да се ограничават до загубени печалби, загубени приходи, изгубени спестявания, загуба на данни, разходи за замяна или други подобни щети, независимо дали въз основа на договор или небрежност от използването на която и да е услуга или продукти, закупени чрез услугата, или за всякакви други искове, свързани по някакъв начин с използването от ваша страна на услугата или на който и да е продукт, включително, но без да се ограничава до грешки или пропуски в съдържание или повреда от какъвто и да било вид, настъпила в резултат на използването на услугата или на някакво съдържание/или продукт, публикувано, предадено или по друг начин предоставено чрез услугата. Тъй като някои държави или юрисдикции не разрешават изключването или ограничаването на отговорността за последващи или случайни вреди в тези държави или юрисдикции, нашата отговорност е ограничена до максималната допустима от закона степен.

Обезщетение


Вие се съгласявате да обезщетите, защитите и предпазите ВИА КОНСЕПТ и нашите, партньори, директори, агенти, изпълнители, лицензодатели, доставчици на услуги, подизпълнители, доставчици, стажанти и служители, включително адвокатски хонорари, направени от трета страна, дължащи се или произтичащи от вашето нарушение на настоящите Общи условия или на документи към които се отнасят, или нарушаването на който и да е закон или правата на трета страна.

Приложимост


В случай, че някоя от разпоредбите на настоящите Условия за ползване е определена като незаконна, недействителна или неприложима, такава разпоредба може да бъде изпълнима в максимална степен, разрешена от приложимото право, и неприложимата част се счита за отделена от настоящите Условия на услугата, такова определяне не засяга валидността и приложимостта на други останали разпоредби.

Прекратяване


Задълженията на страните, направени преди датата на прекратяване, остават в сила след прекратяването на настоящото споразумение за всички цели. Тези Условия за ползване са в действие, освен ако и докато не бъдат прекратени от вас или нас. Можете да прекратите настоящите Общи условия по всяко време, като ни уведомите, че вече не искате да използвате нашите Услуги или когато престанете да използвате нашия сайт.

Ако по наше усмотрение Вие не спазвате някоя от клаузите или условията на настоящите Условия за ползване, ние можем да прекратим това споразумение по всяко време без предупреждение. Вие ще носите своята отговорност и дължими суми до и включително датата на прекратяване; Ние можем да прекратим и/или да ви откажем достъп до нашите Услуги (или част от тях). Неуспехът ни да упражняваме или прилагаме каквото и да е право или разпоредба на настоящите Общи условия не представлява отказ от такова право или разпоредба.

Тези Общи условия и всички правила или правила за работа, публикувани от нас на този сайт или по отношение на Услугата, представляват пълното споразумение и разбирателство между вас и нас и уреждат използването на Услугата от вас, заменяйки всички предишни или съвременни споразумения, съобщения и предложения , устни или писмени, между вас и нас (включително, но не само, всички предишни версии на Общите условия).

Приложимо право


Тези Общи условия и всякакви отделни споразумения, по които Ви предоставяме Услуги, се уреждат и се тълкуват в съответствие със законите България.

Промени в условията на услугата


Можете да преглеждате най-актуалната версия на Общите условия по всяко време на тази страница. Ние си запазваме правото по свое усмотрение да актуализираме, променяме или заместваме някоя част от настоящите Условия за ползване, като публикуваме актуализации и промени в нашия уебсайт. Ваше задължение е да проверявате периодично нашия уебсайт за промени. Продължаването на използването или достъпа до нашия уебсайт или Услугата след публикуването на всички промени в тези Общи условия представлява приемане на тези промени.

КОНТАКТ

Въпроси относно Общите условия трябва да се изпращат на адрес info@lunchbox.eu