Влизане

Регистриране

Вашите лични данни ще бъдат използвани, за да улеснят взаимодействието ви с този уебсайт, за управление на достъпа до вашия профил/акаунт и за други цели, описани в нашата политика на поверителност.

Фталатните естери или отровата в ежедневното ни меню

фталати и естери

Фталатните естери или отровата в ежедневното ни меню

След тридневно ограничаване на приема на пакетирани храни, концентрациата на фталати в урината намалява наполовина. Какво знаем за фталатните естери? Къде и под каква форма се сблъскваме с тях? Защо влизат в ежедневното ни меню?

Без цвят и мирис

Фталатите (фталатните естери) са голяма група химични съединения – естери на фталовата киселина с обща химична структура, получени чрез взаимодействие на фталов анхидрид с алкохол(и). Използват се предимно като пластификатори за пластмаси, разтворители, в козметиката и в други приложения. Фталатите не са ковалентно свързани с молекулите на пластмасата и лесно се отделят чрез процесите на пряко освобождаване, миграция, изпаряване, излугване и абразия. Това е предпоставка за проникване в организма по различни пътища – поглъщане, вдишване и дермална абсорбция и дори интравенозно. Фталатите представляват безцветни течности, без мирис.

Фталатите могат да проникнат навсякъде в околната среда, но не присъстват в големи концентрации поради процесите на биодеградация, фотодеградация и анаеробна деградация. По-високо съдържание се открива в околната среда на по-урбанизираните райони и повече във въздуха на затворени помещения, отколкото във външния въздух.

Използват се навсякъде

Различни класове фталати се използват като разтворители, пластификатори за целулозни пластмаси и като носители за ароматизатори в козметиката, продукти за лична хигиена, освежители за въздух, мастила. Могат да бъдат открити също в електрическа изолация, винилови настилки, обзавеждане на дома, детски играчки, градински маркучи, обувки, облекла за дъжд, канцеларски материали и много други предмети, които използваме в ежедневието си.

Приемаме ги и чрез храната

Основен източник на експозиция на късоверижни фталати (предимно DEHP) са опаковките за храни. През 2011 г. проучване в САЩ показва, че само след тридневно ограничаване на приема на пакетирани храни, концентрациите на DEHP в урината намаляват наполовина. Значителни нива на DEHP и DBP са открити в приготвени храни както преди, така и след пакетиране, които са предлагани на деца чрез програми за училищно хранене.

Ограничените налични данни показват, че хранителният прием обикновено представлява основният път на експозиция на фталати. Фталати са намерени във всички видове храни и поради липофилния им характер, преимуществено в храни, съдържащи мазнини (млечни продукти, риба, месо, и масла). Във всички възрастови групи приемът с храна се оценява като най-доминиращият път за експозиция на DEHP: над 90% при деца, подрастващи и възрастни, и приблизително 50% при кърмачета и малки деца.

Храните се считат за най-важният източник на експозиция на високо молекулни фталати за общата популация, поради използването на пластмаси като опаковъчни материали и в оборудването в хранително-вкусовата промишленост. Замърсяване може да настъпи по време на преработката, транспорт, опаковане и съхранение.

БЪДЕТЕ С НАС!

в света на Lunchbox!

,

Comments are closed.