Tag Archives

Tag Archives | децата в училище

децата в училище

Децата между 7-10 години. Какво да очакваме?

Любознателност: Децата между 7 до 10-годишна възраст са любопитни и искат да учат. Те четат по-свободно и усвояват по-бързо информация – от разбирането на правилата на баскетбола и футбола, да това да четат етикетите на храните. Самостоятелност: Те са по-наясно със себе си и другите. Те могат да работят независимо един от друг, но все още се нуждаят напътствия. […]

Виж повече