Влизане

Регистриране

Вашите лични данни ще бъдат използвани, за да улеснят взаимодействието ви с този уебсайт, за управление на достъпа до вашия профил/акаунт и за други цели, описани в нашата политика на поверителност.

Децата между 7-10 години. Какво да очакваме?

децата в училище

Децата между 7-10 години. Какво да очакваме?

Любознателност:

Децата между 7 до 10-годишна възраст са любопитни и искат да учат. Те четат по-свободно и усвояват по-бързо информация – от разбирането на правилата на баскетбола и футбола, да това да четат етикетите на храните.

Самостоятелност:

Те са по-наясно със себе си и другите. Те могат да работят независимо един от друг, но все още се нуждаят напътствия. Те работят и играят в групи, но все още се нуждаят надзор. Те са активни, физически и интелектуално. Те се радват на отборните спортове, както и на индивидуалните дейности като четене или рисуване. Около 8-годишна възраст, те стават много социални и обичат да бъдат със своите приятели.

Момчета и момичета

Разликите между момчета и момичета са осезаеми. Момичетата се развиват по-бързо, отколкото момчета и можете да видите промените, идващи от външната страна. Момичетата са по-тежки и по-високи, отколкото много от момчетата на същата възраст. Промените при момчетата ще са по-слабо забележими през следващите няколко години.

Училището

20 дневна безплатна програма за родителиУченето става по-сложно. Според учителите 9 години е преломен момент. Децата с трудности в процеса на учене се открояват и лесно се идентифицират. Предлагат се специални програми за посрещане на техните нужди от обучение. Домашните работи нарастват както като обем, така и по сложност. Редовните тестове са част от учебната година.
Умовете на децата са все още доста гъвкави и отворени за нови идеи, но в края на този етап, мозъкът започва да унищожа връзките, които не са били използвани, което след това ще затрудни развиването на социални, емоционални и интелектуални умения.
С усложнявяне на училищния материал е  много важно, да правим всичко възможно, за да дадем възможност да развиват своите компетенции за учене. А това включва и тяхното хранене.
Включете се в нашата безплатна 20 дневна on-line програма за родители, за да сте сигурни, че правите правилните неща.

БЪДЕТЕ С НАС!

в света на Lunchbox!

Comments are closed.