Tag Archives

Tag Archives | waste-free-lunches

Waste_lunch_with_Lunchbox

Програма за обяд без отпадъци. 10 стъпки как да ангажирате децата.

Ако във всяко училище се въведе Програма за обяд без отпадъци и тя се подкрепя от родителите, повечето деца ще се включат. Нека всеки е промяната, която иска да види у другите.

Виж повече