Влизане

Регистриране

Вашите лични данни ще бъдат използвани, за да улеснят взаимодействието ви с този уебсайт, за управление на достъпа до вашия профил/акаунт и за други цели, описани в нашата политика на поверителност.

Брошура „Какво и колко включва балансирания обяд“

user guide - eating by design with lunchbox

Брошура „Какво и колко включва балансирания обяд“

Брошура "Какво и колко включва бълънсирания обяд"

В 4 страници сме събрали за вас най-важните неща, които трабва да знаете за размера, количеството и съотношението на храните в балансираното хранене.

В брошурата ще намерите отговори на въпроси като:

  1. По колко порции на ден от всяка хранитле група трябва да консумираме
  2. Какво означава порция за всяка хранителна група
  3. Как лесно да преценяваме бързо и на око и как да научим децата да се справят и сами.

Споделете тази информация с децата си. Използвайте я като наръчник, докато детето не научи основните неща, понятия и похвати.

БЪДЕТЕ С НАС!

в света на Lunchbox!

, , , ,

Comments are closed.